Holstad Hydropool | Hareid, Norway

loading map...

Strandgata 80

Hareid, Møre og Romsdal, 6060

Holstad Hydropool | Hareid, Norway

bad@holstadr.no

(+) 47 7009 59 01 (phone)

(+) 47 70 09 59 13 (fax)

Velkommen til Badebutikken Badebutikken har sitt utspring i Holstad Rørservice AS der vi frå vår VVS butikk har forhandla ulike massasjebad i ei årrekkje. Etter kvart såg vi at her var behov for ei breiare satsing mot massasjebad og velvære produkt som infraraude saunaer og massasjestolar. Vi valde derfor å opne Badebutikken i tillegg til den opprinnelige VVS-butikken. I Badebutikken satsar vi tungt på Hydropool som er eit velrenomert og unikt produkt frå Canada. Hydropool Self Clean er det einaste badet som dokumentert rensar alt vatn i løpet av 15 minutt, og det gir ma redusert behov for kjemikaliar til rensing. Vi importerer no Hydropool og har full service avdeling for dette produktet. I tillegg til at vi har følgd utviklinga frå vi selde dei første innandørs boblebada tidleg på 80-talet har vi knyta til oss personale med fleire års erfaring på salg og service av Hydropool.

View Retailer Website

About Hydropool Hot Tubs Inc.

Headquartered in Mississauga, Canada, Hydropool Hot Tubs Inc. originated in 1970 as a commercial swimming pool company and in 1978 became one of the first hot tub retailers in North America. Our products are now sold through a 250+ retailer network in over 40 countries.

Customer Service 1-800-465-2933

© 2022 Hydropool Hot Tubs Inc.